Zły szef

Rozwiązujemy problemy

O nas

Stworzyliśmy tę stronę, żeby każda pracowniczka i każdy pracownik wiedzieli, że nie są sami! Żeby wiedzieli, że mają się do kogo zwrócić o pomoc. Niejednokrotnie już angażowaliśmy nasze siły i czas by pomóc ludziom którzy nas o to poprosili i odnosiliśmy sukces. Każde takie, z punktu widzenia ogółu małe, ale z punktu widzenia bezpośrednio zainteresowanych – często wielkie zwycięstwo, zbliża nas do celu jakim jest rzeczywistość w której pracownik nie jest wyzyskiwany a jego prawa są przestrzegane. W której ma świadomość, że jest częścią większej grupy, która wzajemnie się wspiera i troszczy o każdego ze swych członków.

Kim jesteśmy? Grupą ludzi którzy uważają, że pracownik w relacji z pracodawcą może być tylko podmiotem, a nie przedmiotem sporu. Prawie każdy miał w swoim życiu sytuację, w której jego pracodawca lub przełożony traktował go w sposób niezgodny z prawem lub przynajmniej niewłaściwy. W dzisiejszych realiach pracownik, pozbawiony wsparcia starych związków zawodowych czy państwa, ma niewielkie szanse w takiej konfrontacji. Zostaje sam. Oczywiście, może iść do sądu, zgłaszać się do odpowiednich instytucji, jednak często jest to ponad jego siły a walka toczona przez długi czas samotnie szybko zniechęca i wpędza w poczucie beznadziei. Jak to zmienić? Tylko solidarnością pracowników, zarówno tych pracujących w tym samym zakładzie jak i w innych. Tylko jednoczeniem się zwykłych ludzi, którzy pojedynczo być może nie stanowią wielkiej siły, ale w grupie – już tak.

Nie damy Ci gwarancji zwycięstwa. Nie każdą walkę da się wygrać. Ale możemy Ci zagwarantować, że dołożymy wszelkich starań by Ci pomóc. Nie jesteśmy partią polityczną i nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Nie zamierzamy stać się jednym z wielu związków które nie mają na celu obrony praw pracowniczych tylko robienie karier przez ich liderów. My po prostu jesteśmy i będziemy z Tobą do końca Twojej walki, udanego czy nie, oraz potem. Czy oczekujemy czegoś w zamian? Tylko tego, że w przyszłości inni potrzebujący wsparcia pracownicy będą mogli liczyć na Ciebie. Tylko jednoczeniem się i wzajemną pomocą możemy coś osiągnąć. Pamiętaj, jeden palec można złamać, pięć palców to pięść.


 

O ZSP

Związek Syndykalistów Polski jest oddolnym związkiem, działającym na rzecz samoorganizacji pracowników.

Zdaniem Związku Syndykalistów Polski, najważniejszym podziałem dzisiejszego społeczeństwa jest podział na tych, którzy rządzą i tych, którzy są rządzeni. Klasa rządząca dzieli ludzi za pomocą różnych ideologii (nacjonalizmu, rasizmu, elitaryzmu, seksizmu i innych), zgodnie z zasadą „dziel i rządź”.

Związek Syndykalistów Polski jest organizacją dążącą do zastąpienia społeczeństwa opierającego się na wyzysku oraz hierarchii, społeczeństwem składającym się z równych i wolnych jednostek. Członkiem ZSP może zostać każdy pracownik, bezrobotny, rencista, czy emeryt.

Nasza organizacja jest częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, które zrzesza wiele organizacji na całym świecie dążących do realizacji tych samych celów.